In de raadsvergadering van 19 december ging de gemeenteraad akkoord met het maken van ruimte op toekomstige woningbouwlocaties voor de jongeren die 24-uurszorg nodig hebben. Het raadsvoorstel betreft 15 tot 25 wooneenheden voor jongeren met een beperking, met de aanvulling dat ook ‘oudere jongeren’ welkom zijn. Niet alleen de Ruysdaelstraat is als locatie in beeld, maar het voorstel is om te bouwen zodra er een locatie beschikbaar komt.