Visie
“Wonen zoals anderen, dichtbij en vertrouwd” is de visie van Werkgroep Doorpakken Wonen, als het gaat om de wijze waarop wij (jonge) inwoners van Son en Breugel met een beperking willen laten wonen in het eigen dorp. Het wooninitiatief biedt de mogelijkheid om te leven in de buurt van vertrouwde mensen en voorzieningen.

Missie
“Wonen zoals anderen, dichtbij en vertrouwd” betekent voor ons dat er een goede kwaliteit zorg nodig is en dat deze zorg op het niveau van de bewoner wordt aangepast. De bewoner staat altijd centraal en heeft in het begeleidingsproces een actieve rol. De directe leefomgeving zal gestimuleerd worden een bijdrage te leveren aan een zo zelfstandig mogelijk bestaan van de bewoner. De directe leefomgeving is daarom een belangrijk onderdeel van de zorg.