Woonstichting ‘thuis
De samenwerking tussen ’thuis en de werkgroep Doorpakken Wonen is er al vanaf de start in december 2015. Een samenwerking om woonmogelijkheden te zoeken en te realiseren in Son en Breugel voor jongvolwassenen met een beperking. In januari 2018 werd de samenwerking officieel met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst. ’thuis verhuurt de appartementen rechtstreeks aan de bewoners.

Zorgaanbieder Regionaal Autisme Centrum
Op jezelf gaan wonen is een belangrijke fase in het leven van een jongvolwassene, die grote veranderingen met zich meebrengt. Het plannen, organiseren en uitvoeren van taken gaat bij mensen met autisme niet altijd vanzelf. Daarom is het Regionaal Autisme Centrum op dit vlak betrokken bij onze woonprojecten voor beschermd wonen aan de Heistraat en Molenstraat.
Het bieden van deskundige begeleiding op maat is waar het Regionaal Autisme Centrum voor staat.

Gemeente Son en Breugel en CMD
Om in aanmerking te komen voor één van de woonvormen, heb je een zogenaamde zogenaamde WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) voorziening nodig. De gemeente is hiervoor verantwoordelijk en moet daarom altijd eerst goedkeuring geven voor de plaatsing in het woonproject. De eerste stap is altijd contact leggen met het CMD. Zij kunnen je op de juiste manier (door)verwijzen. Als je hier nog niet of onvoldoende bekend mee bent, kan Doorpakken Wonen je helpen met de juiste aanvraag. Er nauw contact met de gemeente Son en Breugel om de juiste zorg zo snel mogelijk in goede banen te leiden.