Driehoeks-constructie
Er is gekozen voor een driehoeks-constructie:
1. Bewoners huren bij de woningcorporatie/verhuurder.
2. Er wordt één zorgaanbieder per project geselecteerd, die alle zorg komt leveren.
3. Een consulent van de gemeente/CMD en een vertegenwoordiger van de zorgaanbieder beoordelen samen of kandidaat-bewoners voldoen aan het bewonersprofiel. Zij brengen advies aan het bestuur van stichting. De stichting neemt een definitief besluit over toelaten bewoners en is o.a. verantwoordelijk dat er altijd bezetting is.

De juiste vorm
Er zijn afspraken gemaakt over de vorm van de woonprojecten; wie is verantwoordelijk voor de bezetting
en wie bepaalt wie er kan wonen, hoe is de zorginkoop geregeld, etc.
Er is bewust gekozen dat het géén ouderinitiatieven zijn en ook geen zorgaanbieder-initiatieven,
waarin respectievelijk ouders en de zorgaanbieder dit soort verantwoordelijkheden hebben.