Bestuursleden

Hans Spooren – voorzitter
h.spooren@icloud.com

Maaike van Kempen – secretaris
maaike@meedoenwerkt.nl

Ronald van den Heuvel – penningmeester
rma.heuvel@onsbrabentnet.nl

Merel Prins – algemeen bestuurslid

Mathijs Knitel – algemeen bestuurslid

Rinie van der Looij – algemeen bestuurslid