In de commissievergadering spreken alle partijen zich unaniem uit dat er een locatie voor WLZ woonproject gaat komen. Afgesproken wordt om bij de volgende raadsvergadering het definitieve besluit hierover te nemen.