Op 21 november is er een formele stap gezet in de nieuwbouwontwikkeling. Het college van B&W van gemeente Son en Breugel heeft ingestemd met het stedenbouwkundig eindplan ‘Herontwikkeling locatie Vijverberg’ van Woonstichting ’thuis. Daarmee hebben zij ook ingestemd met de definitieve verkoop van de grond aan woonstichting ’thuis.

Deze stap is een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van het project, maar betekent niet dat op korte termijn al een schop in de grond gaat. Het komende jaar is nog zeker nodig om o.a. het omgevingsplan te wijzigen en de verdere uitvoeringsplannen uit te werken.