Coalitie en oppositie zijn het inhoudelijk eens. Het is hoog tijd dat er weer gebouwd gaat worden in Son en Breugel. Bij voorkeur met veel ruimte voor sociale huur en koop. Ook kwetsbare doelgroepen moeten daarbij een plek krijgen. ‘We kiezen nu vooral voor een type woningen, niet voor de invulling.’ De Raad stelt twee maanden uitstel voor, zodat ze de behoefte van dit soort doelgroepen in beeld krijgt en daarna een breed gedragen besluit kan nemen.