Gemeente Eindhoven stelt een budgetplafond in voor al haar zorgaanbieders. Omdat zij moeten bezuinigen binnen het sociaal domein is er een maximale grens gesteld aan hoeveel geld een zorgaanbieder vergoed krijgt voor de totaal gegeven behandeling of begeleiding. Deze bezuinigingsmaatregel brengt de continuïteit van de begeleiding van ons woonproject in gevaar. Het veroorzaakt op veel gebieden onrust. Stichting Doorpakken zoekt samen met de gemeente Son en Breugel en het RAC naar een oplossing, zodat de continuïteit van de zorg gewaarborgd kan worden.