Regionaal Autisme Centrum
Het plannen, organiseren en uitvoeren van taken gaat bij mensen met autisme niet altijd vanzelf. Daarom is het Regionaal Autismecentrum op dit vlak betrokken bij onze woonprojecten. Zij bieden een goede kwaliteit zorg en past deze aan op het niveau van de cliënt. Het RAC gaat uit van de mogelijkheden van de cliënt en geeft de cliënt een actieve rol in het begeleidingsproces. Wij vinden het belangrijk dat de cliënt wordt aangemoedigd om gebruik te maken van zijn eigen netwerk. De directe leefomgeving zal gestimuleerd worden een bijdrage te leveren aan een zo zelfstandig mogelijk bestaan van de cliënt. Kortom; het bieden van een passende woonplek met deskundige begeleiding op maat voor mensen met autisme, dat is waar het RAC voor staat.