Een burgerinitiatief voor het dorp
Eind 2016 heeft de gemeente Son en Breugel een aantal miniconferenties georganiseerd en gevraagd of burgers wilden meedenken over zorg in de toekomst. De uitkomst van deze conferenties was het oprichten van drie werkgroepen Doorpakken op de drie thema’s wonen, welzijn en werk.

Werkgroep Doorpakken Wonen
Werkgroep Doorpakken Wonen is aan de slag gegaan met het probleem dat er in Son en Breugel geen woonvoorzieningen waren voor jongeren met ASS of een (verstandelijke) beperking. Bij een eerste inventarisatie bleek dat er relatief veel jongvolwassenen waren, die niet zelfstandig kunnen wonen en daarom nog bij hun ouders wonen, wat voor beide partijen moeilijk is.

Woonvoorziening jongeren met ASS-stoornis
De werkgroep heeft in korte tijd samen met woningcorporatie ‘thuis veel bereikt. In het omgebouwde Rabobank-gebouw worden inmiddels 9 appartementen verhuurd aan de doelgroep en een stukje verderop in Molenstraat nog eens 10 appartementen. Eén appartement in het omgebouwde bankgebouw is in gebruik als ontmoetingsruimte en is bedoeld voor beide locaties. Dit appartement wordt hiervoor beschikbaar gesteld door ‘thuis.

Stichting Doorpakken Wonen
Inmiddels is er een Stichting Doorpakken Wonen opgericht, waar de werkgroep deel van uitmaakt.
De stichting neemt een besluit in het toewijzen van de woningen. Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor een woning, is dat de bewoner al in Son en Breugel woont of er werkt. De Stichting heeft zorgaanbieder Regionaal Autisme Centrum uit Helmond uitgekozen voor de begeleiding van de jongvolwassenen in de Heistraat en Molenstraat. De huurders betalen de huur direct aan woonstichting ‘thuis en kosten voor begeleiding aan de zorgaanbieder.
De werkgroep Doorpakken Wonen gaat door met het uitwerken van nieuwe plannen voor de doelgroep ‘beschermd en begeleid wonen’.