Nieuwsbrieven

Bewoners en ouders/verzorgers van de woonprojecten ontvangen frequent een nieuwsbrief. In deze beveiligde omgeving worden alle verzonden nieuwsbrieven van stichting Dóórpakken en het RAC weergegeven.