Toewijzen woningen
Het toewijzen van de woningen verloopt via een toetsingsprocedure door stichting Doorpakken Wonen en niet door de woningbouwvereniging ‘thuis. Tijdens de toetsingsprocedure wordt er gekeken naar de hulpvraag van de jongere, de begeleidingsbehoefte en de groepssamenstelling in het woonproject. Ook wordt er altijd contact gelegd met het CMD, om te controleren of de jongere bekend is bij de gemeente en er vergoede begeleiding of zorg mogelijk is. Om in aanmerking te komen voor begeleid wonen is er namelijk altijd een indicatie (beschikking) nodig. Wanneer de kandidaat op basis van bovenstaande geschikt is voor het beschermd ‘zelfstandig’ wonen, zal de kandidaat zelf een huurcontract sluiten met ’thuis. Het Regionaal Autisme Centrum zal de begeleiding op zich nemen.

Aanmelden of vragen?
Neem contact op met Maaike van Kempen.
Telefoon: 06 1021 6972
E-mail: maaike@doorpakken.nl