Een burgerinitiatief voor het dorp
Beschermd wonen* valt sinds 2015 onder de gemeentelijke Wmo-zorg en is bedoeld voor iedereen die als gevolg van psychische en psychosociale problemen niet zelfstandig kan wonen. Bewoners hebben een woning in een wooninitiatief, waar ze worden ondersteund in de dagelijkse activiteiten. Er wordt gezorgd voor een stabiele omgeving en dagelijkse regelmaat; er wordt gewerkt vanuit de mogelijkheden. Afhankelijk van de behoeften is er begeleiding bij o.a. het huishouden, financiën, het maken van sociale contacten, het plannen en eventueel verzorging en verpleging. Bij beschermd wonen wordt geprobeerd te werken naar zelfstandigheid en uiteindelijk naar zelfstandig wonen.

*Bron: beschermdwonen.nl

Zinvolle dagbesteding
Ook een zinvolle daginvulling hoort bij beschermd wonen. Hiervoor zijn veel verschillende mogelijkheden: (betaald) werk, dagbesteding, het volgen van een studie, vrijwilligerswerk. Om te mogen gaan wonen in het wooninitiatief in Son en Breugel is een vaste (parttime) daginvulling een verplichting.