In het Dóórpakken-project is wonen en zorg gescheiden. Dit betekent dat de bewoner zelf de huur betaalt aan de wooncorporatie en de zorg (begeleiding) wordt geleverd door een zorgaanbieder.

Zorgkosten
De begeleiding hoeft de bewoner niet zelf te betalen, maar wordt betaald door de gemeente. Je hebt hiervoor een zogenaamde WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) voorziening nodig. De gemeente moet daarom altijd eerst goedkeuring geven voor de plaatsing in dit woonproject. Als je hier nog niet of onvoldoende bekend mee bent, kan Doorpakken Wonen je helpen met de juiste aanvraag.

Huur
Bewoners huren de woning van woonstichting ‘thuis. De huurprijs ligt onder de huurtoeslaggrens, waardoor je recht hebt op huurtoeslag.

Levensonderhoud
Kosten voor levensonderhoud, zoals huur, gas licht en water, verzekeringen, telefoon en internet, eten en drinken etc. betaalt de bewoner uit eigen inkomen (salaris of uitkering).

Extra inkomen
Als je een laag inkomen hebt, heb je mogelijk recht op o.a. zorgtoeslag en huurtoeslag en tegemoetkomingen vanuit de gemeente.