Een burgerinitiatief voor het dorp
Eind 2015 heeft de gemeente Son en Breugel een aantal miniconferenties georganiseerd en gevraagd of burgers wilden meedenken over zorg in de toekomst. De uitkomst van deze conferenties was het oprichten van drie werkgroepen Doorpakken op de drie thema’s: wonen, welzijn en werk.

Werkgroep Doorpakken Wonen
Werkgroep Doorpakken Wonen is aan de slag gegaan met het probleem dat er in Son en Breugel geen woonvoorzieningen waren voor jongeren met ASS of een (verstandelijke) beperking. De werkgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van betrokken inwoners, stichting MeeDoen Werkt, de gemeente, woonstichting ‘thuis en het CMD. Dit is een brede vertegenwoordiging van alle spelers die er belang bij hebben dat wonen voor deze doelgroepen goed geregeld wordt in Son en Breugel.

De werkgroep is begonnen met een inventarisatie naar de behoefte. Hieruit bleek dat er relatief veel jongere mensen zijn, die niet zelfstandig kunnen wonen. Een aantal van hen hebben al lang de leeftijd om het ouderlijk huis te verlaten bereikt, maar wonen noodgedwongen nog bij hun ouders. Dit is vaak voor beide partijen moeilijk. De werkgroep ging vol aan de slag om snel concrete resultaten te halen.

Woonvoorziening jongeren met ASS-stoornis
De werkgroep heeft in korte tijd samen met woningcorporatie ‘thuis veel bereikt. In het omgebouwde Rabobank-gebouw midden in Son worden inmiddels 9 appartementen verhuurd aan de doelgroep en een stukje verderop in Molenstraat nog eens 10 appartementen. Eén appartement aan de Heistraat is door ’thuis beschikbaar gesteld als ontmoetingsruimte en is bedoeld voor beide locaties.

Stichting Doorpakken Wonen
Inmiddels is er een Stichting Doorpakken Wonen opgericht, waar de werkgroep deel van uitmaakt.
De stichting neemt een besluit in het toewijzen van de woningen. Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor een woning is dat de bewoner al in Son en Breugel woont of er werkt of dat mantelzorgers hier wonen. De Stichting heeft zorgaanbieder Regionaal Autisme Centrum uit Helmond
uitgekozen voor de begeleiding van de jongvolwassenen in de Heistraat en Molenstraat.
De huurders betalen de huur direct aan woonstichting ‘thuis en kosten voor begeleiding aan de zorgaanbieder.
Doorpakken Wonen gaat door met het uitwerken van nieuwe plannen voor de doelgroep ‘begeleid en verzorgd wonen’.